Keresés

1202589921_178633685147ae10e1c81e9__2748Többször is hallottuk és hangoztatjuk, hogy mi emberek, test, lélek és szellem hármasságából álló összetett, érzékeny lények vagyunk. Mindehhez nem is fér kétség. A mélyebb értelmezések, viszont már mélyebb rétegeket feszegetnek. Kicsit boncolgassuk ezeket a rendszereket, rétegeket, s fejtegessük kicsit hatásait.

Az ember egyszerre létezik fizikai, asztrális és spirituális síkon. Ezek a síkok nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, így információik is áramlanak, és hatást gyakorolnak egymásra. Ha tehát az asztrális, vagy a spirituális síkon történik valami változás, az megjelenik a fizikai, háromdimenziós testben is.

Látható és sokak számára „láthatatlan” részekből felépülő jelenlétünk sok mindent elárul az igazi megjelenésével a „viselőjéről”. Mivel ezek a fokozatosan finomodó rendszerek, finom szubsztanciát, magát az információt hordozzák a test és az energia igazi mivoltáról.
Különböző tanítások, különböző aura rétegeket említenek. Van, ahol négy, van ahol hét és máshol ennél is több réteget különböztetnek meg. Igazából, nincs éles határvonaluk. Egymásba fonódó, egymással kölcsönhatásban lévő részeink.

Fizikai sík:
1. Éter test. A fizikai testet körülvevő legelső réteg, mely szerkezetét tekintve, nagyon hasonlatos az általa védelmezett testhez. Szerveket, anatómiai képleteket tartalmaz, energetikai szinten. Átmenet az anyag és energia között. Kapcsolatban áll az idegrendszerrel, a test automatikus működésével és fizikai érzetekkel. Leggyakrabban ez a réteg érzékelhető.
2. Érzelmi test. Fizikai érzelmeket hordozó, színes felhőkként kavargó energia, mely inkább az ösztönszerű érzelmek kifejezésének színtere.
3. Mentális test. Gondolati struktúrákból áll. Leginkább praktikus, racionális természetű és elemző gondolatok töltik ki. A szervezet hő háztartásával áll kapcsolatban.
Egyetemes energia mező, mely szervezi az anyagot és formákat épít. Az anyagi világban bekövetkező változást, mindig megelőzi ennek a rétegnek, mezőnek valamiféle változása. Minél fejlettebb a tudat, annál finomabbak a rezgések, melyekkel a kapcsolatot megteremti. Valamely tudatformához kapcsolódik.

Asztrál sík: Összekötő, a fizikai és a spirituális sík között. Ebben helyezkedik el az asztrál test, vagy sokak szerint a lélek. Legfőképpen a kapcsolatokban van szerepe, az érzelmi és energetikai folyamatok kommunikációjában. Mások energiájával képes összeköttetésbe kerülni, így érzéseket, érzelmi hatásokat közvetíteni.

Spirituális sík:
1. Éteri test. Az akarat megnyilvánulását teszi lehetővé, pszichés szinten, az éteri minták szintjén. A tudati központ utasításait hajtja végre a fizikai testen. A tudat magasabb akaratként nyilvánul meg.
2. Mennyei test. Pszichés érzelem szintje, melyen keresztül a legmagasabb érzelmi szinteket érezhetjük meg. A feltétel nélküli Krisztusi szeretetet, Istennel való egységet. Ez a színt fejezi ki a valóság magasabb, elvontabb szintjeihez kapcsolódó érzelmeket és közvetlen hatással van az intuíció, elme, fantázia működésére.
3. Ketherikus, vagy okozati test. Pszichés gondolat, vagyis a mentális szintje az elmének, az értelemnek. Ha a tudatunkat erre a szintre emeljük, tudjuk, hogy egyek vagyunk az Istennel. Tartalmazza az élettervet a múlt életek síkjait. Az utolsó olyan spirituális szint, amely kapcsolatban van a jelenlegi inkarnációval. Személyiségünk és inkarnációnk határait húzza meg, és a gondolkodás, valóság megértésének pszichikai funkcióit tartalmazza.
Energiamező, mely már a legfinomabb rezgéseket tartalmazza. Ezek a merők arra késztetnek, hogy érzékszerveink határait kiterjesszük, hogy megpróbáljuk megérteni azt az információt, melyet hordoznak. Ezáltal finomodnak a rezgéseink és egyre magasabb energia szintre vagyunk képesek emelkedni, míg végül vannak, akiknek a megvilágosodás is megadatik. (Nagyon keveseknek.)

Az ember egyszerre létezik fizikai, asztrális és spirituális síkon. Ezek a síkok nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, így információik is áramlanak, és hatást gyakorolnak egymásra. Ha tehát az asztrális, vagy a spirituális síkon történik valami változás, az megjelenik a fizikai, háromdimenziós testben is. És fordítva is, ami fizikai szinten történik, annak hatása van az asztrális és spirituális szintre is. Lehet ez kedvező és kedvezőtlen irány is. Ahhoz, hogy ezeknek a hatásoknak az előnyét élvezhessük, fontos tudnunk, hogy a különböző síkok közötti hatás erőssége attól függ, hogy mennyire élő, mennyire kifinomult a kapcsolat közöttük.
A mai fogyasztói társadalmunkban, a civilizáció és technika fejlődésével párhuzamos vonal húzható a materializmus felé. A spiritualitás tagadása, és az anyagelvűségre való neveltetés nagyban gyengíti a síkok közötti kapcsolatot. És gyakran romboló, ártó hatású információk áramoltatása folyik a síkok között. Melyeknek minden rétegben érzékelhetőek a hatásaik. Ilyen pl. a harag, a düh, az irigység, a bosszú, stb. A profit orientált, fogyasztói társadalom igyekszik ezeket az érzéseket elősegíteni. Pedig bennünk van a szépség, a szeretet, az együttérzés, megértés érzése is. Élesszük hát fel őket! Segítsük a kapcsolatot az energiarendszereink között, segítsük a rezgések finomodását.
Így, ha káros, romboló energiák töltik meg az emberi lényünk energia rendszerét, mindhárom síkon ezek az információk jelennek meg. Így képesek vagyunk saját valóságunkat megteremteni. Megteremtjük a kétségeinket, a félelmeinket, a harcainkat, a betegségeinket. Képesek vagyunk teremteni! A képzelet önmagát megvalósító ereje a mágia. Mert a képzelet nagy varázsló és tudatlanságában, akár fekete mágus. Az önpusztító képzeletek minden emberben működnek. Ezért fontos megtanulnunk, hogy boldogságot, szeretetet, együttérzést és egészséget is lehet teremteni. Gyakoroljuk!

Minden ember szabad akaratával eldöntheti, hogy a szeretet, az alázat fényes seregével, vagy a pénz, a hatalom, a betegség sötét seregével halad az élete ösvényén.
S mindenkinek számot kell egyszer adni, minden döntésével, cselekedetével, vagy akár a nem cselekvésével, a tétovázásával. Ha egyszer elérkezik a pillanat, nyugodt lélekkel állhassunk a teremtőnk előtt, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk, s megtalálhattuk az egyensúlyt és a lelki békét.

Gazda Mónika

(kép: internet)