Keresés

Földi létezésünk célja, egy olyan spirituális gondolati kört rejt, melyben sokan, sokféleképpen keressük a magyarázatot. Keressük azt a MIÉRT-et, ami az EGÉSZNEK mozgató rugója. Keressük a fizikai testben való létezésünk célját. Keressük, amióta világ, a világ… 

Valószínű, hogy a tuti igazság még várat magára, ám egy lehetséges gondolati kör most képes kibontakozni a Kedves Olvasó előtt. Az Égi csatorna és a tanítások olyan megértéseket engednek meg egy-egy földi halandónak, amivel az átadott információk fejleszthetik a megértésünket és rálátásunkat. Amint alkalmassá válunk, képes áradni sok-sok megérzés, sok-sok megértés, sok-sok összerakandó puzzle darab. Majd elérkezik a nap, amikor szépen összerakódnak a darabok, a rendszerek, az információk és egyre nagyobb és nagyobb képet, rálátást engednek meg. Pont annyit, amennyire készen állunk, és amennyit az Égi Rend enged.

Hullám

Az utóbbi időben elindult, az egész Földünket érintő hatalmas nagy hullám, ami rengeteg embert életében változást hozott. Kinek így, kinek úgy. Folyamatos és fokozatos átalakulás és tapasztalás tarkítja, fizikai, lelki és szellemi létezésünket is. Igazából, az egész rendszer átalakul. Sajnos lebontás nélkül sokszor nem lehet újat építeni. Ez néha keserű, néha fájdalmas, néha eszeveszetten őrjítő tud lenni. 

Sokan vagyunk, akik nehezen igazodunk el a jó és a rossz dzsungelében. Amikor feszített és fájdalmas hitrendszerek, félelmek és a manipuláció összekapaszkodik és elkezdik a legkíméletlenebb harcukat, akkor csak vesztesek születhetnek. Eddigi életünk során, mindig tudtunk különbséget tenni jó és rossz között. Ezt most is mindenki megpróbálja a maga hitrendszere szerint. Ha nem sikerül dönteni és a helyesnek vélt ösvényt megtalálni, annál kellemetlenebb nyomást és feszítést érezhet. Mint amikor fontos lehet, hogy színt valljon mindenki, vagy egyik, vagy másik oldalt KELL választani…. 

De amikor egy magasabb perspektívából tekintünk az eseményekre, rá kell döbbenni, hogy mindenkiben hasonló érzések vannak, csak más a tárgya. Ki ebben hisz, ki abban. Ki ettől fél, ki attól. A két pólus kialakult, de a működés hasonló energiákat generál a lélekben. Vagy ez húz be, vagy az. DE, MINDKÉT PÓLUS BEHÚZHAT. És meg is teszi.  

Nem vesszük észre

Ezt sajnos, ha benne vagyunk az adott lelki állapotban, nem vesszük észre. Mert kívül keressük az okokat és a megoldást is…. Még minidig kifelé mutogatunk. Önvédelemből. Pedig ismerjük és tudjuk már, hogy mi lenne a legjobb számunkra. Mit hangoztatunk? De mást csinálunk… 

„Fordulj befelé!”

„Aki kifelé néz, álmodik. Aki befelé néz, fölébred.” Carl Gustav Jung

„Befelé nézzen! A külső tükörkép csak árnyéka a valóságnak.” Szepes Mária

„Ha változást szeretnénk az életünkben, magunkkal kell kezdenünk, nem a szüleinkkel, barátainkkal (…). Minden változás velünk kezdődik. Belülről történik kifelé, nem pedig kívülről befelé.” Sean Covey

„A legnagyobb ellenség önmagad vagy. Harcolj vele. Tanulj tőle. Dolgozz rajta. Fordítsd át a negatív energiákat pozitívvá. Külső ellenséggel harcolni könnyű. A legfontosabb a belsődben rejtőző ellenség.” Jet Li

Tudjuk, és akarjuk, de valahogy mindig kívül keressük az okokat. Egymás ellen, egymást hibáztatva, cinikusan, ironikusan bizonygatjuk saját igazunkat és meggyőződésünket. Mert valahol, akkor érezzük magunkat egy kicsit „nyeregbe”. Az önigazolás, az önbecsülésünknek nagyon fontos. A lélek mindig a túlélésre törekszik. Az egyik jól begyakorolt szokását ismét elkezdi, mert ezt már ismeri, ez már bevált.

Gyakorlat:

Állj meg egy pillanatra, és gondold át. Engedd át magadon, hogy milyen körülmények, milyen események és milyen állapotok vannak körülötted. Hogyan érzed magad ebben az állapotodban? … Majd finoman engedd el egy kicsit az érzést és engedd át magad a ténynek, hogy ezt TE választottad, a testet öltésedkor. Ezt TE futtattad ki idáig. Ez a TE életed! Ez a TE játékod!  

Sajnálom, ha ez most egy kicsit felkavart és esetleg ellenállsz! Olvasd tovább kérlek, hogy tisztább legyen a kép. 🙂 

Játékot játszunk és várjuk, hogy tovább léphessünk. 

Játékot játszunk és várjuk, hogy tovább léphessünk. Amikor ezt a testet és ezt a létezési formát választotta a lélek, vagy szellem, akkor pontosan tudta, hogy ezek a kihívások jelentkezni fognak. Pontosan tudta és vállalta, mert neki akart rugaszkodni. Látott magában akkora potenciált, hogy ezt meglépve, egy szintet, egy fejlődési szakaszt léphet meg.

Test, lélek, szellem – Isteni Tudatosság

Ha elhiszed, hogy test, lélek és szellemből áll ez a létező, akinek most gondolod magad, akkor engedd, hogy egy kicsit másképp nézz magadra. A test, egy bonyolult biológia szerkezet, ami tökéletesen tudna működni, ha azt hagynánk neki. A lélek, az én értelmezésemben, az a részünk, amiben az érzéseink lakoznak. A gyerekkori lelki traumák, a negatív hitrendszerek, a fájdalmas megtapasztalások, a félelmek, de boldogság, a szeretet, a béke is helyet kap. Az érzések és érzelmek nagyban befolyásolják a működésünket. Nem mindegy, hogy milyen a működtető erő dolgozik bennünk és általunk. Amikor a lelki terheltség növekszik, akkor könnyen kerülhetünk érzelmi mélypontra. Küzdhetünk depresszióval, kényszerekkel, akár stresszel, dühösséggel. A szorultság érzetünk egyre csak nőhet. De, ha a lelkületünk pozitív töltésű, akkor sokkal könnyedebb, sokkal gördülékenyebb az egész életünk. A működés egy felfelé ívelő irányt vesz. Az érzéseink, érzelmeink befolyásolják a mindennapjainkat.

Szellem

A szellem bizonyára valami más lehet, ha külön emlegetjük. Bár az egyházi tanok és a tudomány sem nagyon tesz különbséget, a lélek és a szellem között. De akkor miért emlegetjük mindig külön… Lehetünk abban a hitben, hogy a szellem, valami túlvilági entitás, és valami nagyon rossz dolog, még félni is kell tőle. De, ha túlvilági, akkor az e világról távozók energia részeként is gondolhatunk rá. És nem hozzuk össze, hogy magunkról is úgy beszélünk, hogy test, lélek, szellem… Akkor, ha mi is levesszük a fizikai testünket, marad a lélek és a szellem. Ha a lélek a működtető, a jin, akkor a szellemnek a teremtőnek, a jangnak kell lennie, hogy az egyensúly meglegyen…

Amikor a Teremtő saját hasonlatosságára alkotta meg az embert, akkor amit létrehozott, olyan mint Ő… A saját terében, vagyis egységben az egésszel. Egyszerű, emberi gondolkozásunkra lefordítva, ott ül a jobbján. Maga az Isteni Én. Az a teremtett isteni minőség, akinek egy szikrája, egy kicsi kiáradása maga a szellem. Az az Isteni Fénymag, ami a Teremtő energiáját közvetíti, az Isteni Énen keresztül, ebbe a kis fizika létezőbe. Mondhatjuk tudatnak, Isten fényének, teremtő erőnek, szellemnek, de mindenképp összeköttetésben áll egy magasabb síkkal, ami NEM érzelem alapú. Na, ezt nehéz az emberi, érzelem alapú működésünknek megérteni és elfogadni. Nem az érzelmek, hanem az Égi Rend, a tudatosság nyilvánul meg általa. Így jöhet létre a lélek és szellem egysége, egyesülése és egymás kiegészítése.

Fénymag

Amikor az Isteni Fénymag éledni kezd, amikor teret adunk neki és elindul a tudatosulás, az Égi Rend energiájával való összhangban működésünk, egyre tágul a rálátásunk, egyre több és nagyobb spektrumban érzékelünk és értünk meg sok mindent a VILÁGBÓL, az Isteni Énünkkel való kapcsolódás is egyre intenzívebb. Egyre tisztábban tudjuk közvetíteni a Teremtő fényét, ami kapcsolódik a lélekkel. Képzeld el, amikor a jin és a jang energia egymásra talál. Eddig a jin volt dominanciában, uralta teret, vitt az érzés, lehúzott az érzelmi mélység, befolyásolt a múlt, és egyszer csak kap egy isteni áramlást. Kitárja magát és befogadja az Égi fényt, egyesül vele, és tökéletes összhangba kerülnek. A tudat fénye, behatol a lélek legmélyebb részeibe is és megvilágítja a negatív hitrendszereket. Hitet, reményt hozva. Egyszerűen Isteni megértések hatására az érzések egy pozitív lendületet kapnak, így a működés is felszabadult és energikus lesz.

Energetikai egység

Ez az energetikai egység hivatott megtalálni a helyét a fizikai testben. Mert itt van dolga, mert ide jött megtapasztalni. Itt viszont szembe kerül az egoval, a személyiséggel, a komfortzónával és a matérta minden kihívásával. Itt a próba, hogy mennyire tudjuk a test, lélek, szellem hármasságát, összhangban működtetni, hogy az Isteni Tudatosságot megtapasztalhassuk. Amennyiben az ego, a személyiség meg tud hajolni a lélek és a szellem, energetikai egysége előtt, az Isteni Fény előtt, ha be tud állni a sorba és fel tudja vállalni a feladatát, akkor létrejöhet mindhárom testben az összehangolódás, az egység. Mert a fizikai részünk feladata lenne, hogy manifesztáljon, de nem a saját elvárásai és kényelme szerint, hanem a Teremtő Fénye szerint. Az Égi Rend szerint. Így kerül a Mennyország a földre. Így tudunk az Univerzum rezgésével összhangban, tökéletes létezőkké válni. Amikor már nem az ego és a lélek fájdalmai szerint élünk, hanem egyensúlyban az Égi Renddel, Isteni Tudatossággal működhetünk.

Gyakorlat:

Ismét állja meg egy pillanatra és figyeld meg, mit vált ki belőled ez. Engedd át magadon, hogy a Teremtő fénye ott világít a lényedben. A figyelmeddel egyre tágul és fényesedik. A lelked pedig megnyitja magát és befogadja. Engedi, hogy átjárja és gyógyítsa. Hitet, reményt hozzon. Kiegészítik egymást, mint a jin és jang jel. Égi körtáncot jár a lélek és a szellem, és egyensúlyba kerülnek. Ezt az egységet érzékelve, az ego vissza húzódik és beáll a sorba. Engedi, hogy Isten fénye vezesse, a pozitív lelkület működtesse, és ő ezt nyilvánítsa meg a fizikai szinten. Az egység kialakul mindhárom testben, a megváltozott sorrenddel. 

Emberségünk megfejlődése

Legnagyobb kihívása ennek a fejlődési ciklusnak, amit választottunk ezzel a testtel, az, hogy az érzéseinket, az egonkat, és minden, jól begyakorolt emberi működésünket meg tudjuk fejlődni. Pont azért, hogy ez a rendszer, ezekkel a kihívásokkal megtanítson minket arra, hogy már nem hat ránk és ki tudunk lépni ennek a vaskornak, ennek a sűrű rezgésnek a mátrixából. Amíg belül nem alakulunk, addig a környezetünk sem fog. 

Homokozó

Ez egy játszótér az Isteni Énnek. Egy állomás, a tanulási folyamaton, amit az a kicsi kiáradása tapasztal és fejlődik az emberi rendszerben. A vaskori homokozó, az emberi működésünk egyik tapasztalat gyűjtő része. Valamiért, meg kell tapasztalni, hogy milyen amikor Jancsika elveszi a lapátomat, amikor Sanyika rám szórja a homokot, amikor én taposom szét Ferike homokvárát és azt is, amikor együtt építkezek és azt is, amikor be kell fejezni a homokozást, mert jön az este és nyugovóra kell térni. Tapasztalunk, reagálunk, tanulunk és változunk. Akár több életen keresztül is. S, ha már elértük azt a szintet, hogy kiléphetünk a homokozóból, akkor beiratkozhatunk az óvodába. Egy újabb szintre kerülünk, egy újabb fázisba, újabb kihívásokkal, újabb változási lehetőségekkel. Vajon hogy reagálunk? Vajon léphetünk az ovi után tovább? Iskola érettek vagyunk? Haladunk lépésről, lépésre. 

Ez az időszak arra világít rá, hogy itt az idő egy felsőbb iskolába iratkozni. Itt az idő, hogy lépj egyet. Magadtól nem indulsz el, ezért kell a segítés, kell az unszolás. Kell a következetes, határozott nevelés is. Az Égi Renddel kell haladnod, különben megbuksz és évet kell ismételned. Ez sem baj. Újra nekifuthatsz.

De az Égi Rend abba az irányba tol, hogy vedd észre Isteni Tudatosságodat, fejleszd és fejlődd meg az emberségedet. Válj Istenivé. Bátran emelkedj felül a kicsinyességeken, a sértettségeken és lehúzó érzéseken.  

Gyakorlat:

Ismét állj meg egy pillanatra és gondold át. Akarsz-e továbblépni? Vagy maradnál még egy kicsit homokozni? Akarsz-e még tanulni és még tapasztalni? Bátran hozd meg a döntésedet. Engedd át magadon a döntésed energiáját és érezd meg a rezgését. Ismételd akár félhangosan, hogy kialakuljon a döntésed rezgése benned. Alázattal és szeretettel. Ha kellőképpen átadtad magad ennek a vágynak, ennek az energia hullámnak, az Univerzum erre fogja a válaszát küldeni. Ismételd bátran, bármikor és bármennyit. Idézd fel a hangokat, az érzést, a frekvenciákat. „Köszönöm a tanítást! Megtanultam a leckét!” És tényleg tanuld meg.

Jó és rossz

Még egy gondolatot engedj meg Kedves Olvasó a polaritásról. A jó és a rossz, a fehér és a fekete rendszeréról. Gondold át egy pillanatra a következő sorokat…. Az Égi Rendben, minden benne van. Ha nem így lenne, akkor nem is lenne jelen. Az, hogy különbséget teszünk jó és rossz között, a saját ítéletünk, érzéseink és normáink függvénye. A neveltetésünk, szocializációs folyamatok, a tapasztalásaink, a tanult mintáink, a személyiségünk, stb. Vannak olyan jónak mondott cselekedetek, mik a másiknak rosszak. Vannak olyan rossznak mondott dolgok, amik valakinek jók. Ez mindenki számára egy relatív dolog lehet…. Sőt a begyöpösödött gondolkodásunkkal még dogmává is válhat. Azt gondolom, most rengeteg dolog kiéleződött ezen a területen.

Ez jó, ez rossz

Engedjük meg magunknak, hogy másik perspektívából is lássunk. Empátiával pedig pontosan tudjuk, és értjük az összefüggéseket. Esik az eső. Beázik a cipőm, megázok és nagyon kellemetlenül érzem magam. Ez nekem rossz. Eső nélkül a természet, a növények és vele együtt lehet, hogy én is elpusztulnék, mert az eső táplál. Ez jó. Az, hogy ha beteg leszek, nekem rossz. De miért is lettem beteg? Mert nem azt az utat járom, amit járnom kellene. Valamit nem tanultam meg, valamibe benne ragadtam, valamit másképp kellene… Tanulok, fejlődök, ez nekem jó. „Ami nem öl meg, az megerősít.” Kegyetlennek tűnnek a soraim, de figyeld meg, hogy megint az érzelmek és az ego indul be és tiltakozik…. Hány életünk volt már? Hányszor jártuk már meg ezeket lépéseket?

Gyakorlat:

Lazulj el egy pillanatra és figyelj befelé. Lásd egy kicsit felülről, hogy ami neked jó, az lehet másnak rossz. Empátiával érzékeld meg, hogy milyen lehet másnak lenni. Milyen lehet a másiknak lenni. ….

Majd emelkedj felül az érzéseiden, a körülményeken, hangolódj a tudatosságodra. Kérdezd meg, hogy milyen a polaritás mentesség. Figyelj a magasabb szintű tudatodat, az Isteni Fénymag energiáját, az Isteni Éned. Igazából mindegy, hogy milyen energiának nevezed, a lényeg, hogy a TE részed és nem az ego és nem a lélek fájdalma. Kérd finoman, hogy érzékelhesd azt az egyensúlyt, amiben a letisztul ok, okozati összefüggés van. Érzelmek nélkül, elfogultság nélkül, csak a tiszta világossággal.

Hangyaság

A hangyák vajon mennyit érzékelnek az emberek világából? … Szinte semmit. … Meg van a kolóniájuk, a rendszerük, a feladatuk, a törvényeik. Végzik a dolgukat, pontosan tudja mindegyik hangya, hogy mi a feladata. Mi van akkor, ha mi emberek is ilyen hangyabolyhoz hasonlóak vagyunk. … Fogalmunk sincs, hogy mi van körülöttünk. Hiszen az Univerzum annyira hatalmas. Benne vagyunk a saját rendszerünkbe, és nem látunk ki. Nem látunk ki és nem látunk rá a saját hangyaságunkra sem. Egy rendszert ismerünk, egy gondolati sémát. A beszűkült emberségünket. 

Ez a feladat, ez a kihívás, ez az életünk legnagyobb lépése, ha ki tudunk emelkedni, ha a tudatunk annyira tud tágulni, hogy képes a dualitáson átlátni.

Csak ezen a frekvencián van két pólus. A magasabb szférákban, egység és egyensúly van. Vagy egy kicsit más értelemben… a magasabb rezgésen nincs jó és rossz. Az angyalok nem ítélkeznek, segítenek. Sőt! Az angyaloknak még nemük sincs, csak a minőségükből kifolyólag ruháztuk fel őket jin vagy jang energiának megfelelő nemiséggel. Az emberi, hangya agyunkkal. Előző életeinkben is kipróbálhattuk, megtapasztalhattuk és fejlődhettünk mind a két nem köntösében. De ebbe a harmadik dimenzióba érkezve, nemet kell választani és a dualitás rendszerébe süllyedni. Ez lehet a feladat… Az egyensúly és az egység működtetése, hogy végleg ki tudjunk szabadulni a dualitás és az emberségünk rendszeréből. 

Gyakorlat: 

Állj meg egy pillanatra minden nap egy kicsit és alkalmazd a fenti gyakorlatokat. Engedd lassan, hogy a figyelmed az isteni felé forduljon. Engedd lassan, hogy alkalmassá válj, más szemmel rálátni az életedre. Alkalmassá válj észrevenni és elengedni a berögzült hitrendszereidet. És lépni egy hatalmasat.  Képes vagy lerázni a vaskori homokot magadról, hogy az Isteni Tudatosság működhessen benned és általad. 

A Földi létezésünk célja, és azt gondolom legfontosabb mozzanata, a fejlődés. Mivel a beszűkült hangyasággal nem láthatjuk, nem foghatjuk fel a teljességet, minden értelmezés a saját fejlettségi és rezgésszintünktől függ. Az enyém, jelen pillanatban eddig terjedt. 

Áldással és szeretettel! 

Gazda Mónika

LUX AUREA- Lélekhangoló