Keresés

fény és árnyékSaját magunk teremtjük meg valóságunkat. Energiáink minősége szabja meg, hogy fényben vagy árnyékban járunk. Melyik oldalon állunk, melyiknek segítünk növekedni. S milyen jövőképet építünk magunknak.

Fontos, hogy az energiát az egyensúlyra, a békére és a harmóniára összpontosítsuk. Amikor a hírek, a rémtörténetek, az oknyomozó riportok, a krimik, a horror, a helyszínelős és megbomlott elméket és rémtetteiket bemutató filmeken, történeteken izgulunk, kevés pozitív érzést érzünk. Valljuk be őszintén. Kivált valami jót is? Esetleg a vége, hogy megoldódik a probléma, az összekuszálódott szálakat sikerül kibogozni. A rossz elnyeri méltó büntetését. De több időt töltünk a feszültségbe, az árnyákba, mint a kiegyensúlyozottságba, a fénybe. Mások rémtörténeteit, negatív fantáziáját, érzéseit éljük át újra és újra. Ez jó nekünk? Vagy ha nem vált ki érzelmet, bármilyen hatást, akkor eltompít, lezsibbaszt, beindul a zombi effektus. És akkor sem kell önmagunkkal és az érzéseinkkel foglalkozni. Hiszen az lehet, hogy fájna. És ez nem mindig előnyös. Főleg hosszú távon. De mélyen, tudat alatt akkor is hatnak a rossz hírek, a mások fájdalmai és szenvedéseit bemutató filmek. Ha ezt nem is érezzük akkor még.

Azzal, hogy azt ecseteljük, hogy milyen rossz is nekünk, azzal, hogy elemzünk, tervezünk, a jelen rosszát, a jövő rosszát teremtjük meg. Magunk írjuk a jövőnket, az energiáink minőségével hozzuk létre környezetünk energiájának a minőségét. Hiába próbálunk másképp viselkedni, nem mutatni, nem azt fogjuk közvetíteni. A legjobb példa erre, hogy a gyermekeink mindent levesznek rólunk. Ha nekünk problémánk van, ha igyekszünk is eltitkolni előttük, ők akkor is érzik. Lehet, nem fogják mondani, de akkor jönnek az ők problémáik is. Pl. viselkedési, magatartási problémák, tanulmányi eredmények romlása, vagy félelmek, esetleg ágyba vizelés formájában. Nagyon kifinomultak a radarjaik. Csak az őszinteséget fogadják el.

Minél kilátástalanabbnak látjuk a helyzetünket és tényként fogadjuk el az előre vetített eseményeket, akkor valóban sötét, negatív lesz a jövő. Minél több ember vélekedik így, hasonló energiát beengedve a tudatukba, az igazságként hirdetve, annál valószínűbb, hogy valósággá válnak. És még meg is tudják magyarázni, hogy ebből másképp nem is lehet. Ezen nem lehet változtatni.

A pozitív energia kiegyenlíti a negatívat. Elegendő mennyiségű és elegendő ideig tartó hatással, lehet befolyásolni.

Vannak emberek, akik nem képesek befogadni az érkező magasabb energia minőséget és mennyiséget. Az emberiség sötét oldala, akik továbbra is az önzés, kapzsiság, erőszak útját járják, teremtik meg a negatív energiákat. Ezek a hatások egyre érzékelhetőbbek, egyre nagyobb káoszt okozva, szinte felbolydul a világ.Jövőkép

A Fényküldöttek vagy Fénymunkások feladata, hogy ezeket az energiákat, amik a félelmeket, a szomorúságot és a kilátástalanságot semlegesítsék, a belső energiaforrásokat, egyensúlyra, békére összpontosítva. Szüksége van a Földnek a megtisztulásra, át kell alakítani a létezés és gondolkodás elavult módját. Fel kell ismerni a határtalan lehetőségeket.

Építsük fel gondolatban a jövőt, majd helyezzük a szívünkbe, s töltsük fel érzelemmel, hogy végül a valóságban is megjelenhessen.

Nem elég vágyakozni, sóvárogni valami után, kérni kell és minden segítség mellett megadatik. Felül kell kerekednünk azon, hogy mi a jó és a rossz. Semlegességgel és ítéletmentességgel kell felruházni magunkat ahhoz, hogy a béke és a harmónia tudatosságába maradjunk.

Attól, hogy olvasunk, hallunk másokat hibáztató, öntömjénező, tudatosulni vágyó, negatív mondatokat, még nem leszünk bölcsebbek.

Nem a szavaknak, a tetteknek kell hinni. A hamis próféták gyakran tévesztenek meg gyanútlan embereket. Nem egyszerű védekezni, de a lélek ezt is elárulja, ha ráhangolódunk és figyelünk rá. Mindenkinek vannak intuíciói, csak gyakran nem figyeljük, és van, hogy nem merünk rá hallgatni.

A mesterek szabálya szerint, először tanulni, tudni kell, majd merni, tenni és hallgatni. Viselni kell az üdvösség sisakját, az igazságosság mellvédjét, a hit pajzsát, a szellem kardját és a békesség saruját.

Nem csupán megszerezni kell a tudást, nem sóvárogni valami után, hanem az univerzum energiájának segítségével teremteni. Hinni kell, hogy minden létező a segítségünkre van, a tárház határtalan. A tökéletes dolgok csak ránk várnak, csak kérnünk kell.

Amint a belső energiánkat rendezzük és erősítjük önmagunkat, ennek az energia rezgése a környezetre is kihat, majd egyre több hasonló gondolkodású emberrel tudunk összehangolódni és ezzel emelni egyéni és közös energia mezőt. És a Föld körül is energia mező van. Az emberek között is. A térben mindenhol. Ez mindenkire, ránk is hat. Nem mindegy, hogy milyen.

Engedjük, hogy a tudatosulás hulláma, a fényből jövő energiákkal elérjen és áramoljon bennünk, majd a környezetünkben. Meg kell próbálni, az érzéseinket kordába tartani. A semlegességbe kell maradni és az Isteni Gondviselésre bízva pozitív jövőképet kialakítani.

Ez a te feladatod is!

 

 

 

 

 

 

Gazda Mónika