Keresés

 

A Krisztusi kereszt egyfajta értelmezését és saját „emberségünk” megfejlődésének egyik lehetőségét boncolgatja ez az írás, mely a LUX AUREA – Lélekhangoló által használt technikán alapul.

Engedje meg a Kedves Olvasó, hogy rendhagyó módon, a történetet, a végénél kezdjem, a nemrégiben elmúlt húsvéti ünnep apropóján. A Krisztusi kereszt az eddigi utolsó elem, ami energetikailag magyarázatot, megértést és lehetőséget kínált rezgésszint emelésre, a fejlődés elősegítésére. Keveredik a spiritualizmus, a vallás és az ősmagyar hitvilág rendszere a megértésben, de legfőképpen a tiszta ráhangolódás. Hiszen ezek keverednek bennünk is. Tudatosan vagy tudattalanul. Egy olyan emberi testben megnyilvánuló létezőről szól, akit a Teremtő az emberek segítségére küldött, a nehéz időkben. Jézus, mint küldött rengeteg csodát és bölcsességet hagyott hátra, amit vagy tudunk értelmezni, vagy nem. Sokban múlik a tanítások hasznosulása, a saját szintünktől. Mindenki a maga mátrixában, a maga értelmezésében, vagy mondhatjuk, a saját szemüvegén keresztül képes látni a MINDENT. Így ezeket az alap eltéréseket figyelembe véve, kinek így, kinek úgy jöhetnek a megértések, egy-egy kérdést illetően.

A legcsodálatosabb dolog

A legcsodálatosabb dolog történt velem, ami törtéhet egyáltalán a lélek fejlődésének színpadán (az én szemüvegemen keresztül, én így látom). A tiszta energetikai csatornában, saját értelmem, érzelmem háttérbe szorításával a Krisztusi kereszt energiája bontakozik ki, aminek a megértése, fokozatosan rakódik össze, több percen keresztül. Ez a történetet és a LUX AUREA – Lélekhangoló energiája, messze mutat a fizikai síkról. A lélek és a szellem meséjébe. Abba a mesébe, melyet ezzel a fizikai síkra kalibrált elménkkel nehezen értünk meg. Mégis, ha egy kicsit a lelkünk mélyére engedjük a figyelmet, pontosan tudjuk, hogy VALAMI van. Valami, ami csak a rá alkalmasaknak mutatja meg magát. Hát váljunk alkalmassá, hogy olvasni tudjunk a sorok között, hogy mindent hasznosítani tudjunk, amit hasznosíthatunk a fejlődésünk érdekében.

Elég hosszúra nyúlt a bevezetőm, mert igazából valóban nehéz ezt úgy „elmondani”, úgy átadni, ami igazából átadhatatlan. Az igazi mélység, az igazi megértés már a rezgésszint finomodásának egy szakasza. Hiszem, hogy mindenkiben benne van a Teremtő fénye és a Krisztusi tudatosság, csak sok esetben befedi a matéria homokja. A fizikai létezésünk, a szokásaink az emberi működésünk elfedi és betemeti ezeket az energiákat. Cél az, hogy „lapátoljuk” ki magunkat, szabadítsuk fel saját Krisztusi keresztünket.

Vaskori homokozó

Maga az értelmezés pedig az Lélekhangoló olvasatában úgy mutatja magát, hogy amikor a fizikai testet, ebben a szén alapú állapotában „megkaptuk”, sok-sok inkarnációval ezelőtt, amikor az a kis Isteni Fénymag először kezdte meg útját ebben a Vaskornak is nevezett időben, vagyis ebben a ciklusban, ezen a Föld nevű bolygón, megkapta vele a Krisztusi keresztjét is. Ez a materiális világ egy játszótér, egy homokozó, melyben az emberi testben létezők tanulni, tapasztalni és fejlődni érkeznek. A vaskori homokozó képes olyan teret nyújtani, amiben megadja a lehetőséget minden tapasztalásra és tanulásra. Meg tanítja, milyen érzés, ha a fejünkre szórják a homokot, megtanítja, milyen érzés, ha elveszik a lapátunkat, megtanítja, milyen érzés, ha elered az eső, megtanítja, hogyan tudunk egyre szebb formákat, egyre szebb homokvárat építeni, megtanítja, hogyan tudunk együtt játszani a társunkkal és még számos formában a színpadi játékot biztosítja.

Jézus az eljövetelekor, utat mutatott, kódokat és programokat hordozott, amit emberi megértésre próbált fordítani. Úgy érzem, hogy metafizikai értelmezésben, a Teremtő kiáradása, ahogy hívják, a fia, az a megnyilvánult forma, mely utat és lehetőséget mutat az emberi testbe degradálódott létezőnek, hogy visszajusson Isteni Énjéhez, és a Forrásához. A fejlődésünk, az utunk itt tart, meg kell találjuk a kiutat, az emelkedéshez meg kell találni és használni a kódokat, hogy ebből az emberi homokozóból, egy magasabb szintre léphessünk.

János evangéliuma:

„1Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! 2Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. 3Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. 4Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” 5Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” 6„Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. 7Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” 8Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” 9„Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? 10Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. 11Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. 12Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, 13s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, 14bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.”

Sok-sok speciális látószög, sok-sok egyedi szemüveg, a ferdítések és a gnosztikus tanítások eltitkolásának hatására, a kollektív tudatban átprogramozódhatott nem csak az Isten kép, nem csak a teremtés, de Jézusi energia is. A megváltó és a szenvedő alak ábrázolása egy áldozatiságot hitet el velünk. A Jézusi tanítások, üzenetek, mély rendszere azt gondolom, hogy nem a bűntől váltotta meg az embereket, hanem lehetőséget mutatott, hogy hogyan és milyen rendszerek működtetésével lennénk mi is képesek visszajutni a Teremtőhöz. A kódokat és rendszereket magunkba kellene olvasztani, vagy inkább megtalálni, majd azokat használni tudnánk, mit Ő. Hiszen tanította. Bennünk is lehetőség van arra, hogy „az Atya megdicsőüljön a Fiúban”, ahogy a programok, a frekvenciák megnyilvánulnak az emberben. Ez lehet az értelmezése, a Krisztus második eljövetelének akár. Az, hogy mindenki a saját rendszerében tudja a Krisztusi értékeket működtetni és megélni, amit a legmagasabb emberi szinten képes.

Krisztusi kereszt függőleges szára

A Krisztusi kereszt függőleges szára, energetikailag a csakra soron halad felfelé. Igazából a csakráink állapotának megfelelően tud úgymond, felszabadulni. Amikor a csakrák energetikai központjaiban tárolódott minőségek elérik a Krisztusi minőséget, akkor fényesedik és tisztul, azaz szabadul fel az a része. Ez természetesen a gyökér csakrától indul, ahol a lélek a testbe rögzül, az ősbizalom, a stabilitás, a legmélyebb szintű hit. Igazából, egy magasabb perspektívából nézve, a Ki vagyok Én ebben a testben? teljes energia rendszerét hordozza. Amikor semmilyen külső hatás sem tud megrendíteni a saját tartásunkban. Ez már egy igen magas Krisztusi minőség. Bizonyára, hosszú belső munka szükséges az eléréséhez. De azt is tudjuk, hogy Jézus hiába jött küldetéssel, mégis tanult. Hosszú, hosszú éveken át. Ez lehet a mi feladatunk is. J Bármilyen küldetéssel, céllal is vagyunk ebben a testben. Tanulni és tapasztalni.

Majd ahogy visszük a figyelmünket egyre feljebb, úgy a többi csakra minőségének a legmagasabb rezgését ha elérjük, akkor szabadul fel az energetikai kereszt függőleges szára, egészen a mellkasig. Mert ott van egy csomópont, a függőleges és vízszintes szár találkozási pontja. A szegycsont felső részénél, a vállak és a karok vonalában. Ahol keresztezi egymást a két szár, az a kulcsa a későbbi fejlődésnek. Mert akkor tudunk igazából az idő és a megélt tapasztalások igazi elfogadására.

Krisztusi kereszt vízszintes szára

A Krisztusi kereszt vízszintes szára, a LUX AUREA – Lélekoldó értelmezésében az időt jelképezi. Azt az időt, amit eltöltöttünk és eltöltünk ebben a megtestesülésben. Igazából, amióta a keresztet megkaptuk, azaz magába foglalja a sok-sok inkarnációt, a jövőt, a jelent és múltat, amit az életeinkben haladtunk.

Koordináta rendszer

Igazából, egy koordináta rendszerben is fel lehet rajzolni, a Krisztusi kereszt tükrében a fejlődésünket. A függőleges száron, a frekvenciaváltozást, a vízszintes pedig az időt. Életeink során élhettünk magasabb és alacsonyabb rezgésszinten, egyik testben kevesebbet haladtunk, másikban többet, de az is lehet, hogy vissza is csúsztunk. Szép görbét rajzolhatunk fel a saját koordináta rendszerünkben. Lehet egyenesen ívelő, lehet sokáig stagnáló, de lehet cikcakkos is, erőteljes farkasfogakat mutatva. Azt gondolom, hogy egy dinamikusan változó diagram, mindig egyénre, feladatra, fejlődésre és időszakra vonatkozóan, teljesen eltérő lehet. Ezt az Égi Rend pontosan tudja. J

Szív csakra

A szív csakra igazi erejét és energiáját akkor vagyunk képesek megérezni, ha az alatta lévők már tiszták, ha elérték a megfelelő rezgésszintet. Ennek tükrében, a csomópont akkor képes felszabadulni, azaz a szív csakra igazi Krisztusi minősége, ha a karmikusnak mondott terhek és az idő energiájából, az „emberségünkből” átlépünk az Istenibe. Valóban ez a legnagyobb ugrás, amit szükséges a továbbhaladáshoz megtenni.

Mert ezt követően juthatunk a tanítói, azaz a magasabb csakra minőségekhez. Itt már amikor VALÓBAN Isten szól belőlünk, amikor az Égi Bölcsesség megvilágítja a teljes mátrixunkat, igazából egy Isteni „szemüveget”, rálátást kaphatunk.

Ekkor az egész Krisztusi kereszt felfényesedik és valóban újjászületünk, valóban feltámadunk egy új minőségben, egy magasabb frekvencián, egy megváltozott rendszerben, akár egy magasabb síkon, vagy nem is tudom…. És valóban túljutottunk az emberi homokozó játékain, tanulási folyamatain.

Mindenkinek csodás utazást kívánok!

Gazda Mónika

LUX AUREA – Lélekhangoló 

2 válasz